Öltyper

stora ol glas

Öltyp är en term som används för att kategorisera öl utifrån faktorer såsom

Konceptet öltyper är i princip baserade på ölskribenten Michael Jacksons kategorisering av öl i boken "The Good Beer Guide" (1977), där han beskriver en mängd olika typer av öl från hela världen. Även om systematisk kategorisering av öltyper är ett modernt fenomen praktiserade man kategorisering av ölstilar redan för 4000 år sedan.

Idag finns det tydligt utmejslade öltyper.

I Sverige är det Svenska Hembryggareföreningen som kategoriserar och snävar in världens klassiska öl i olika kategorier, baserat på vilka egenskaper ölet har.

Det finns tre huvudklasser som grovt beskriver olika typer av öl. De tre klasserna är: