Vatten

Inget gott öl kan bryggas utan ett gott vatten. Just vattnet har haft betydelse för de klassiska öltyper som utvecklats i olika delar av världen.

Mjukt vatten i Plzen har lämpat sig för pilsner, medan det hårda, karbonatrika vattnet på Irland har lämpat sig för stout. Det duger oftast att brygga på kranvattnet som det är. Den mer seriösa bryggaren kan designa sitt bryggvatten genom att tillsätta olika salter och därmed försöka efterlikna ett vatten som passar för just den öltyp man tänkt brygga.