Vörtkokning

Den uppsamlade sötvörten tappas alltså av i ett kokkärl där den ska kokas. Det är vid kokningen som humle tillsätts. Vörten ska koka i minst en timme, och humle tillsätts vid ett par tillfällen.

Anledningarna till att man kokar vörten är flera:

Kokning av humle – generella riktmärken

Mängd humle

Humlen avgör hur beskt ett öl blir. Beskan mäts i BU, Bitterness Units. Olika humle ger olika beska, därför finns alfasyran angiven på humlen man köper.

En humlesort som har 10% alfasyra ger dubbelt så mycket beska som en humle med 5% alfasyra.

Tyska och tjeckiska humlesorter tillhör oftast kategorin lågalfahumlesorter, medan amerikanska humlesorter ofta innehåller höga halter av alfasyra. De sorterna kallas högalfahumle.

Sydtyskt veteöl bryggs med ganska lite humle, medan en India Pale Ale bryggs på ca 5 gånger så mycket humle som det tyska veteölet. Dubbel-IPA bryggs på kopiösa mängder humle, man använder i princip dubbelt så mycket humle jämfört med när man brygger IPA.

Efter koket har vi en bittervört. Bittervörten är förvisso sötare än sötvörten, men just beskan gör att sötman framträder mindre tydligt.

öl på rad