Mäskning

Mäskningen inleds genom att den krossade malten blandas med varmt vatten. Normal blandning av malt och vatten är ca 2,5 liter vatten per kilo malt. Under mäskningen kommer de enzymer som bildats i mältningen att omvandla stärkelse till socker. Olika enzymer jobbar vid olika temperaturer.

Försockringrast

Under mäskningen som tar en timme omvandlas stärkelsen i den krossade malten till socker, som senare av jästen kan omvandlas till alkohol och koldioxid.

När malt och vatten blandas har vi en mäsk som ska hålla ungefär 65 grader. Mäsken ska nu alltså vila i ca 60 minuter för att vi ska få ut optimal mängd socker i vår vört.

Utmäskning

Vid en temperatur av 78 grader inaktiveras enzymerna så att försockringen avstannar. Genom att höja temperaturen på mäsken till 78 grader får man också en mer lättrunnen vört som underlättar lakningen.

öl på rad