Kylning

Nu ska vörten kylas så fort som möjligt, för att gå till jäsning. Brygger man ett överjäst öl ska vörten kylas ner till ca 20 grader, vilken är den temperatur ale-jästen bäst arbetar i. Om det är ett lageröl som bryggts ska vörten kylas ner till ca 10 grader.

Kylningen ska ske så snabbt det är möjligt så att inte vörten angrips av vildjäst. Ett enkelt sätt att kyla en hink med vört är att ställa hinken i t.e.x. ett badkar som fylls på med kallt vatten under ett par omgångar. Ett annat vanligt sätt är att använda sig av en kopparspiral som är kopplad till en slang. Kopparspiralen sänks ner i den kokande vörten 10 min innan kokslut (för att desinficera röret) och när koket avslutas spolar man igenom slangen och kopparspiralen med kallt vatten, varvid kopparspiralen snabbt kyler ner vörten. Överflödsvärmen rinner ut i avloppet.

öl på rad