Ölprovning – hur man går tillväga

Del 1

Sammanfattning

Vad ska man tänka på när man har en ölprovning? Vilka olika syften kan en ölprovning ha? Hur går man tillväga och hur förbereder man sig?

Syftet med ölprovningen

En ölprovning kan ha flera olika syften. Förutom att det är trevligt att prova öl kan det handla om att:


Här är de vanligaste varianterna på ölprovningar:

Öppen provning

Här vet du på förhand vilket öl som är vilket. Troligtvis har du redan vid åsynen av etiketten skaffat dig en förutfattad mening om ölet. Du har troligen redan värderat ölet baserat på dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Ett omtalat och högt ansett öl får ofta bra betyg. Ett så kallat fulöl dissas direkt. Detta är den minst lärorika varianten av ölprovning.

ölprovningsglas

Halvblind provning

Du vet vilka öl som ingår i provningen men inte vilket öl som finns i respektive glas. Denna ölprovning funkar bra om du vill jämföra öl efter en viss stil eller tema. Provningsledaren kan här berätta om de olika ölens karaktär och så återstår det för deltagarna att lista ut vilket öl som återfinns i respektive glas.

Blindprovning

Här har deltagarna ingen aning om vilka öl som kommer att serveras. Denna variant av ölprovning är den mest givande, både för kunniga och för oinvigda öldrickare. För den oerfarne öldrickaren kan en blindprovning innebära att man får svart på vitt att Spendrups smakar sämre än Spaten, vilket kan komma som en smärre chock. Även den mest erfarne ölprovaren kan ibland gissa fel. Vinsten med en blindprovning är att inget öl bedöms på förhand.


Det är huvudsakligen fyra saker som påverkar förmågan att uppfatta ett öls arom och smak:

Förändringar i slemhinnorna

Är du förkyld har din förmåga att känna dofter och smaker försämrats avsevärt eftersom inte tillräckligt med molekyler når ditt luktsinne.

Rökning, starkt kryddad mat, nässprayer och antibiotika är faktorer som kan påverka ditt luktsinne. Allergi också givetvis.

Luktsinnets celler

Ångor från målarfärg och ammoniak, rök samt droger som injiceras i näsan kan förstöra luktsinnets celler så att de inte uppfattar dofter. Är cellerna skadade kan det ta veckor innan de repareras.

Uppfattningsförmåga hos olika individer

En del har ett otroligt doftsinne och kan sätta fingret på en mängd olika kemikalier, även i små mängder. Generellt har kvinnor ett bättre doftsinne än män. Även om smaksinnet försämras med åren har många äldre personer ett utmärkt sinne för både doft och smak. Vi människor har också olika doft- och smaktrösklar.

Luktsinnet anpassas väldigt snabbt

Detta innebär att den första förnimmelsen av en tydlig doft kommer att minska i uppfattning tills dess att du kanske inte känner något alls. Enkelt uttryckt, det är de första sniffningarna i ölet som du känner tydligast. Efter hand anpassas ditt doftsinne och du uppfattar allt mindre doft. Den som provar ett öl ska alltså helst så snart som möjligt bedöma ölets arom.

Att tänka på inför ölprovningen


Ölets temperatur

Serveringstemperaturen har en enorm effekt på ölets utseende, arom, smak och konsistens. Ett alltför kallt öl kan uppfattas som smaklöst, medan ett annat öl förefaller jolmigt då det serveras i rumstemperatur. Ju varmare ett öl serveras, desto bättre skumbildning. Ett kallt öl känns tunnare än ett rumsvarmt öl och så vidare.

Varje öltyp har en idealtemperatur då smakämnena kommer i balans och ölet bäst kommer till sin rätt.


Här är några riktlinjer för serveringstemperatur:


Öltyper Serverings-temperatur
ljus lager, veteöl, pale ale och India pale ale 5-8 °C
mörk lager, brown ale, saison, suröl och ljusa belgiska öl 7-9 °C
irländsk stout, mörka starka klosteröl och brittiska ale 9-11 °C
cask conditioned ale, barley wine, porter, imperial stout och lagrade årgångsöl 11-13 °C

Provningsdeltagarna kan eventuellt kringgå ovan riktlinjer men ska då enas om andra serveringstemperaturer. Det är viktigt att alla deltagare har lika förutsättningar.

I vilken ordning ska man då prova?

Det är en bra idé att utse någon till provningsledare. Det måste inte vara den som är mest kunnig. Huvudsaken är att provningsledaren inför ölprovningen har vaskat fram lite fakta om de olika ölen.

Vet man som provningsledare hur ölsorterna smakar är det bra om man i förväg planerar i vilken ordning ölen skall serveras. En enkel regel är att det lättaste ölet ska provas först och det kraftigaste sist. Ett starkt, fylligt eller beskt öl i början kommer att förstöra intrycket hos lättare öl. Börja alltså med ljusa och alkoholsvaga öl och sluta med mörka, starka och beska öl.

Om det är en ölprovning med tävlingsinslag eller att ni provar hembrygder som ska bedömas är det bra om ni begränsar antalet öl något. Ju fler öl du provar, desto sämre blir din smakförmåga.

Vill du bedöma öl rättvist är det bra att kunna skölja munnen med vatten mellan ölen. Vitt bröd, vetekex eller liknande fungerar utmärkt som gomrensare. Undvik snacks, korvar, ost och annat tilltugg – såvida det inte är en ölprovning som går ut på att para öl och mat.


15 februari 2012

Rick Gordon Lindqvist


Litteratur

Brewers Publications (ed.) (1993) Evaluating Beer, Brewers Publications, Boulder, Colorado.

Oliver, Garrett (ed.) (2011) The Oxford Companion To Beer, Oxford University Press Inc, New York.

Sveriges Bryggerier. Prova öl. http://sverigesbryggerier.se/ol/prova-ol/ Åtkomst 11 februari 2012.

Samt erfarenhet från ölprovningar, föreläsningar och bryggning av öl.


Andra delen: Ölprovning – hur man går tillväga Del 2


Till toppen av sidan