Gabriel Sedlmayr - den yngre

Sammanfattning

Vi berättar vidare om sonen Sedlmayr som ytterligare utvecklade Spatenbryggeriet.

Arvet och studier

Efter faderns död föll det på ena brodern att överta och utveckla bryggeriet Spaten i München. Bryggeriet kom under sonens ledning att bli det största i München, och senare i hela Tyskland. Gabriel förvaltade arvet väl och var också han banbrytare inom bryggeritekniken.

Gabriel föddes 1811. Både han och brodern Josef studerade bland annat kemi och fysik innan de skrevs in i bryggarskrået 1825. Pappan ville att de efter praktiska bryggeristudier hemmavid också skulle fortbilda sig genom längre studieresor utomlands, och där lära sig om alla de tekniska nyheter som kunde vara till gagn för företagets utveckling.

gabriel

Gabriel Sedlmayr d.y.


1832 påbörjade Gabriel en resa som tog honom bland annat till Wien där han besökte både bryggerier och ättikfabriker. I Wien blev han bekant med Anton Dreher och de kom att bli vänner för livet. Gabriel tillbringade också tid i Böhmen och Sachsen. När Dreher åkte till München för att praktisera på Spatenbryggeriet tog sig Gabriel till Berlin där han förkovrade sig ytterligare. 1833 reste Gabriel till Rhenlandet, Holland och Belgien. På de flesta håll var ölet överjäst och av sämre kvalitet – inte minst i Belgien, där Gabriel förundrades över de märkliga mältnings- och bryggningsmetoderna. Han skrev hem till sin far att de belgiska bryggarna skiljer sig på en punkt – genom sin orenlighet.

Återförenas med Anton Dreher i London

I London strålade Sedlmayr samman med Dreher och några andra bryggarsöner från Bayern. De tekniskt välutvecklade bryggerierna i denna stora stad gjorde ett mäktigt intryck på de unga praktikanterna. Engelsmännen var dock väldigt hemlighetsfulla kring sina tillverkningsmetoder. Först i kontakten med bryggeriteknikförfattaren David Booth fick de en djupare inblick i engelska bryggerimetoder. De lärde sig också hur man använde en sackarometer (hydrometer). Dreher och Sedlmayr kunde besöka bryggerier där de, med hjälp av termometrar i smyg kollade mäsk- och jästemperaturer, stal vört som de samlade i ihåliga käppar med ventiler. I ett brev hem till fadern berättar Gabriel om ett bryggeri som tagit väldigt väl hand om dem: ”Vi stjäl från bryggeriet så gott vi kan.”

Gabriel övertar Spaten och startar ett nytt bryggeri

Enligt lag kunde endast den ena brodern överta bryggeriet. Äldre brodern Josef avstod frivilligt sina rättigheter till bryggeriet men startade istället Leistbräu.

Den första riktigt fungerande mäskmaskinen i staden München anskaffades 1842 av bryggaren Zacherl. 1843 köptes den av Sedlmayr, men togs i bruk först 1847 efter häftiga protester ifrån brygghusknektarna. Mäskmaskinen drevs av en nyanskaffad ångmaskin på 1 hästkraft. Inspirerade av England beställde man 1843 ett kylskepp av järn, det första i München, och det kom att komma fler. I lagerkällarna installerade man vörtkylapparater bestående av kar med rörspiraler, även dessa inspirerade av engelsk bryggeriteknik. 1845 tillverkade Sedlmayr två ”kylflaskor” av koppar, troligen jäskarssimmare.

Produktionen steg i rask takt och år 1848/1849 hade Spatenbryggeriet avverkat 7 742 scheffel malt (jag får det till 168 000 ton) och därmed blivit det största bryggeriet i München. Det var hög tid att upprätta ett nytt bryggeri, då rättigheterna till bryggning inskränkte sig till fastigheten vid Neuhauser Straße. Sedlmayer lyckades förvärva en bryggerirättighet som inte var begränsad till en viss fastighet och detta var på Marsstraße. Kapaciteten här var från första början nära nog den dubbla mot tidigare, men man kom att utvidga den varje år. Gamla bryggeriet vid Neuhauser Straße revs 1861.

.

Tekniska förbättringar - guttaperka

1862 experimenterade Sedlmayr med jäskar av glas. Visserligen gav detta mycket rena jäsningar men fick slopas p.g.a. sprickbildningar. Snart införskaffades ”avdragningsslangar” av guttaperka. Tidigare hade man använt sig av tarmar som man trädde över lagerfatens avdragningskranar. Tarmarna hade dock väldigt kort livslängd. Under driftsåret 1863/1864 hade man köpt in hela 3 000 meter tarmar, så guttaperkan innebar stora besparingar och fördelar.

1867 hölls Världsutställningen för konst och industri i Paris. Här vann Sedlmayr guld i klassen för underjästa öl, i konkurrens med 70 andra bryggare. Glädjen blev dock kortvarig då Spatenbryggeriet drabbades av infektion, varvid 1 400 000 liter öl fick kasseras. Det är lite mer än när Dugges fick kassera några tusen liter 2008 i Mölndal.

Det var på just Spatenbryggeriet som Carl Linde började experimentera med sin kylmaskin 1873. Övriga bryggare var mycket skeptiska mot denna nymodighet och ännu 1883 var bröderna Gabriel och Josef de enda som använde konstgjord kyla i sina bryggerier.

1874 tog sönerna Johan, Carl och Anton över bryggeriet efter fadern Gabriel. Vid denna tid uppgick årsproduktionen till 28 miljoner liter, men under sönernas ledning växte produktionen ordentligt. Vid faderns död 1891 var årsproduktionen 50 miljoner liter och i och med detta Tysklands största bryggeri.

Insatser av medborgerligt slag

Sedlmayr var under 40 år medlem av Polytekniska föreningens centralförvaltningsutskott. Där besvarade han bryggeritekniska frågor av alla de slag från hela Tyskland. Han var ordförande i bryggarnas yrkesförening (tidigare bryggarskrået) och under flera decennier var han stadsfullmäktig och ledamot av den bayerska lantdagen.

Politiskt liv och sociala insatser

Sedlmayr spelade en viktig roll i samband med de svåra studentoroligheterna som riktades mot dansösen Lola Mendez, älskarinna till Ludvig I av Bayern, som tvingades abdikera till förmån för sin son Maximilian II av Bayern. Lantvärnet nekades att svära honom trohetsed eftersom de inte fått bekräftat innehållet i Maximilians proklamation som han undertecknat ett par dagar tidigare. Det blev Gabriel Sedlmayer som elegant ridande framför lantvärnets kavalleridivision framförde dess krav till kretskommendanten hertig Maximilian. Först när denna bekräftelse erhållits avlade lantvärnet eden.

Under Fransk-tyska_kriget underhöll Sedlmayr med egna pengar ett sjukhus för sårade. 1873-1874 var han aktiv i bekämpandet av koleran i München. Han idkade mycket välgörenhet, men oftast genom mellanhänder för att inte röja sin identitet.

Gabriel Sedlmayr var en banbrytare på många områden och förvandlade ett empiriskt arbetande hantverk till en på vetenskap grundad industri. Han behöll ej sina idéer för sig själv, utan lät dessa alltid komma andra till godo. Hundratals bryggare har fått sin utbildning genom honom och det bayerska ölet har honom att tacka för sitt goda rykte långt utanför Bayerns gränser.


18 maj 2017

Rick Gordon Lindqvist


Litteratur

Thunaeus, Harald. (1967) Märkliga bryggare, Svensk Bryggeritidskrift, Stockholm.

.

Till toppen av sidan