Forntidens öl i Främre Orienten och Europa

Del 2

Sammanfattning

En fortsättning där vi tar en titt på hur kulturdrycken öl uppstod i Nordeuropa. Ingredienser, tillsatser och tidiga fynd från yngre stenåldern.

Förhistoriska norra Europa

Nyare arkeologiska fynd visar att öl tillverkades i förhistoriska Europa - oberoende av öst. Över hela Europa, bland annat från Badenkulturen, har man hittat lerkärl, klotformade amforor, klockbägare med mera som är daterade till början av tredje millenniet f.Kr. Dessa "dryckesbehållare" låg ofta samlade i grupper och utgör de första bevisen för en väl utspridd europeisk dryckestradition. Det antas i allmänhet att denna dryckestradition är av det, profana, (icke-religiösa) slaget som inkluderade öl och mjöd.

Kemisk, botanisk och pollenanalys utgör en mer komplex bild av dryckerna som konsumerades då.

Skottland

En stor mängd bevis från yngre stenåldern och bronsåldern har uppdagats på olika platser i Skottland. Skottland benämns, tillsammans med Grekland, som den tidigaste platsen för förjästa drycker i Europa. Detta tack vare pionjärer inom forskning, främst palynologin (läran om pollen och sporer).

På fragment från lerkärl som kan vara daterade till 3000 f.Kr. har man på en plats med stensättningar vid Machrie Moor på ön Arran hittat spår av sädesslag och honung samt andra organiska material. Detta antyder att kärlen användes som behållare för någon typ av öl eller mjöd. Andra fynd pekar på en mängd olika ingredienser som använts i en jäsningsprocess.

På lergods hittat i Fife, norr om Edinburgh och daterat till 3000 f.Kr. påträffades rester av sädesslag, pollen från älgört (Filipendula ulmaria) och bolmört (Hyoscyamus niger). Bolmört är inte att leka med då den utgör ett för hälsan farligt inslag i all slags konsumtion (se längre ner i texten).

Älgörten användes kanske snarare för sin konserverande egenskap än som smaksättare och har eventuellt omnämnts som tillsats i vin, men enligt äldre källor aldrig kopplats till öl. På engelska heter älgört meadowsweet och har förekommit som tillsats i skotska öl i modern tid. Under en resa i Skottland 2007 smakade jag på bryggeriet Strathaven (skottarna säger Strejven) en sådan variant – Strathavens Duchess Anne, en klassisk golden ale på 3,9% och det var inget konstigt med den.

Från ungefär samma period har man i Tayside, norr om Edinburgh, och också på Orkneyöarna påträffat fat med kapacitet på 100 liter. Även lock har påträffats i båda dessa trakter, varför en anaerobisk (behöver ej syre) jäsningsprocess kan ha ägt rum.

Utöver bolmört rapporterades från de skotska fynden också rester av Belladonna (Atropa bella-donna). Linné gav växten namnet Atropa, vilket hänvisar till en av de tre ödesgudinnorna, Nattens döttrar, i den grekiska mytologin. Atropos, den oundvikliga, är den av ödets gudinnor som avklipper livstråden. Belladonna är dödligt giftig, vilket kanske förklarar att senare analysrapporter inte kunnat verifiera fynden av densamma. Ödets gudinnor kanske klippte av livstråden för de senare forskarna...

Vad sägs om en sängfösare?

Bolmörten är lite intressant. Likt hampa och humle är en den (vanligen) en tvåbyggare (han och honblommor växer på olika plantor) som växer i torra marker och är narkotisk. Konsumtion kan leda till krampanfall, galenskap och död.

Både den grekiske författaren Plutarch (200-talet) och Plinius den äldre (100-talet) omnämnde bolmört som ingrediens i vin för att ge beska eller för att behandla huggormsbett.

I en engelsk folkmedicintext skriven sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal hittar man följande recept:

"En sängfösare: Rädisor, odört, bolmört.

Stöt örterna, lägg i ölet och låt stå över natten, ge det att dricka."


bolmört

Bolmört kan ge dig hallucinationer

Detta visar att istället för att använda bolmört för sina psykedeliska effekter, nyttjades det som medicinalväxt. Dock ska sägas utan tydliga mängdangivelser kan ett sådant "recept" sluta med att man somnar, men då för gott.

I Kinloch, på ön Rhum i Skottland har man hittat rester av lerkrukor från 2000 f.Kr. och dessa har innehållit mäskat (tuggat?) sädesstrå, sädespollen, ljung och ormbunke, troligtvis använda som ingredienser och tillsatser i öl.

I en ung kvinnas gravplats vid North Mains, Strathallan, Perthshire i Skottland, daterad till 1600-1500 f.Kr. påfanns en bägare som innehöll sädeslag och älgört. Liknande fynd har gjorts i en gravplats i Ashgrove Farm, Methilhill, Fife i Skottland där man påträffade rester av lime och älgörtspollen i en bägare, vilka tros komma ifrån mjöd eller honungsöl.

Danmark

Trots bristen på socker växte törsten på alkoholdrycker dramatiskt under millenniet efter neolitisk tidsålder. Det viktigaste fyndet av en "nordisk bronsåldersgrogg" skulle komma att uppdagas. Vid foten av en ung kvinnas gravplats, i en ekkista under en hög av gravar i Egtved på Jylland fann man vid utgrävningar en hink av björkbark (daterad till 1500-1300 f.Kr) som innehöll rester av lime, älgört, klöverpollen, vete, pors, lingon och tranbär. Alltså troligen en dryck som inkluderade ingredienserna honung, jäst, vete och jästa bär

Det förefaller som att alkoholdryckerna i norra Europa var av blandad natur, det vill säga att alla slags tillgängliga källor till socker fick tjänstgöra samtidigt. Det var inte förrän någon gång under första millenniet f.Kr. som renodlade drycker såsom öl och mjöd började ta form.

Dessa fynd visar hur komplexa förhistoriska drycker var i norra Europa, eftersom olika typer av socker jäste samtidigt utan de kopplingar vi idag gör till stilar som vin, mjöd eller öl. Nya fynd publiceras hela tiden och men jag tycker att man redan nu kan dra slutsatsen att tillverkandet av dessa blanddrycker inte fördes över från öst utan skedde oberoende i Europa.


26 januari 2012

Rick Gordon Lindqvist


Litteratur

Hornsey, Ian S. (2003) A History of Beer and Brewing, The Royal Society of Chemistry, Cambridge.

McGovern, Patrick E. (2009) Uncorking the Past: The Quest for Wine, Beer, and Other Alcoholic Beverages, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.

Nelson, Max (2005) The Barbarians Beverage: A History of Beer in Ancient Europe, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.


Första delen: Forntidens öl i Främre Orienten och Europa Del 1

Tredje delen: Forntidens öl i Främre Orienten och Europa Del 3Till toppen av sidan